20 KASIM DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKLER

20 Kasım 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.
Özellikle savaş ve yoksulluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve yaşam koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu “Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım “Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır.

Bu kapsamda 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeni ile Sakarya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce çeşitli etkinlikler organize edildi.

İlimizde faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinde İŞKUR il Müdürlüğü ile birlikte stand açılarak çocuk haklarıyla ilgili bilgilendirmeler yapılarak, çocuklara yönelik oyun ve eğlence etkinlikleri düzenlendi. Standı ziyaret eden çocukların ailelerine ise Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi hakkında bilgi verilerek broşür ve boyama kitapları dağıtıldı.

Çocuk işçiliği ile mücadeleye ilişkin duyarlılığının artırılması, programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması amacıyla 2018 yılı "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan edilmesine ilişkin Başbakanlık genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu doğrultuda İŞKUR İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından ise çocuk işçiliğiyle mücadele alanında bilgiler verilerek broşür dağıtıldı.

Kuruluş bakımında kalan çocuklarımız ile bir alışveriş merkezinde oyun, yemek ve sinema etkinliği düzenlendi.

Yine Dünya Çocuk Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde yabancı uyruklu 10 çocuğumuzu bir koruyucu ailemizin evinde misafir ederek, Türk misafir kültürünün tanıtımı yapılarak çocuklara Türk mutfağından yemekler ikram edildi.
Ayrıca Bakanlığımız ile protokolü bulunan “Hayal Ortakları Derneği” temsilcileri ile birlikte düzenlenen etkinliklerde de, İl Müdürlüğümüze bağlı kuruluşlarımızda koruma ve bakım altında bulunan 6. ve 7. sınıf öğrencisi çocuklarımızın katılımıyla söyleşi, bilimsel deney ve oyun etkinlikleri yapıldı.
  
Çocuk İşçiliğiyle Mücadele alanında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları yayınlanan deklarasyonla birlikte bu alanda hassasiyet göstererek aşağıdaki maddeler ışığında çalışmalar yürüteceklerdir :
 
--Toplumun çocuk işçiliği ile mücadele konusunda duyarlılığının artırılması ve Ulusal Programın politika ve hedeflerine en üst düzeyde katkı sağlanması için yapılacak olan tüm çalışmalarda çocuk işçiliği ile mücadeleye öncelik verilecektir. Ulusal Programın uygulanma sürecinde, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde çalışmalar yürütülecektir.
 
--Hiçbir ayrım gözetmeksizin her çocuk, çocuk olmaktan kaynaklanan evrensel haklara sahiptir. Bu anlayışla, tüm çocuklar en kötü biçimleri başta olmak üzere çocuk işçiliğinden korunacak ve önleyici tedbirler alınacaktır.
 
--Çocukların, zorunlu eğitim süresince örgün ve yaygın eğitimde bulunmasını sağlayacak çalışmalar yürütülecektir.
 
--Çocuk işçiliğine yol açan sebeplerden birinin yoksulluk olduğu gerçeğinden hareketle yetişkin aile bireylerinin istihdam edilebilmelerini sağlayacak aktif işgücü politikaları uygulanacak, yoksul ailelere yönelik sosyal koruma yaygınlaştırılacaktır.
 
--Çocukların çalışma yaşamına girmelerini önleme veya çalışma yaşamından çekilmeleri temel hedefiyle; eğitim, sağlık, güvenlik, barınma, ulaşım ve diğer tüm hizmetlerin eşgüdüm içinde sağlanmasına özen gösterilecektir.


 


Sonraki Sayfa: OKUL DESTEK PROJESİ ETKİNLİKLERİ

Önceki Sayfa : 25 KASIM KADINA YÖNELİK ŞİDDETE KARŞI ULUSLARARASI MÜCADELE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ