5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Alt Çalışma Komisyonu Değerlendirme Toplantısı


 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında İl Koordinasyon Kurulu bünyesindeki Alt Çalışma Komisyonu üyelerinin katılımıyla değerlendirme toplantısı düzenlendi.
2018 yılında yapılan çalışmaların değerlendirilerek 2019 yılının ilk 3 ayına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı ve Alt Çalışma Komisyonu bünyesinde çalışmalar yürüten kurumların temsilcilerinin katıldığı toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlendi.
Toplantıda, 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında görevli ilçe koordinasyon sekretaryalarının görev ve sorumlulukları gözden geçirilirken, “çocuğun yüksek yararı” ilkesine istinaden yürütülmesi planlanan tüm çalışmalar değerlendirildi.
Ayrıca 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında genel bilgilendirme yapılarak, ilçelerdeki koruyucu ve destekleyici kararların uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunlar konuşuldu.
İl Koordinasyon Kurulu kapsamındaki, Alt Çalışma Komisyonu kurul üyelerinin görüş ve önerileri üzerine bilgi alışverişinde bulunularak toplantı sona erdi.,


Sonraki Sayfa: YAŞLILAR HAFTASINI ETKİNLİKLERLE KUTLADIK

Önceki Sayfa : HENDEK SOSYAL HİZMET MERKEZİ’NDE SIĞINMACILARA YÖNELİK ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ