ECHO İSTANBUL OFİSİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ ZİYARET ETTİ

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardımlar Genel Müdürlüğü İstanbul Ofisi Başkanı Sn. Bruno ROTİVAL ve Program Sorumlusu Sn. Cem HATUNOĞLU, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Sn. Musa ZOR’ u ziyaret etti.
Müdürlük makamında gerçekleşen ziyarette faaliyetleri hakkında bilgiler veren Ofis Başkanı Sn. Rotival, İstanbul Ofisi olarak başta göçmenler olmak üzere, doğal afetlere hazırlıklar konularında ilgili devlet kuruluşları ve yerel yönetimlerin yürütmekte oldukları faaliyetleri daha iyi anlamak, karşılaşılan sorunlar hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak ve birlikte çalışma modeli oluşturmak amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirtti. Görüşmede ECHO Program Sorumlusu Sn. Cem HATUNOĞLU ise ECHO’ nun genel yapısını ve esas amaçlarını belirttikten sonra Türkiye genelinde devam eden projeler, Bakanlık aracılığı ile yapılan destekler hakkında bilgilendirme yaptı. İl Müdürümüz Sn. Musa ZOR, yabancı uyruklu vatandaşlara Kuruluşumuz tarafından yapılan SED, Evde Bakım, Kadın Konukevi, Sosyal Uyum Yardım desteklerine yönlendirme-bilgilendirme, refakatsiz çocukların (0-18 yaş) yaşına uygun bir kuruluşumuzda kurum bakımında kalmaları, eğitimlerine devam etmeleri, sonrasında iş ve meslek edindirme kursları verilmesi hususlarında bilgi paylaşımında bulundu. Ayrıca, İlimizdeki diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile multidisiplinler arası yapılan ortak çalışmalara da değinen İl Müdürümüz Sn. Musa ZOR, Bakanlığımızın hizmet alanlarında yer alan konularda bundan sonraki süreçlerde de mültecilere yönelik çalışmaların devam edeceği, yapılacak yeni projelere ve iş birliğine açık olunduğunu belirtti.

Bununla birlikte, İl Müdürümüz Sn. Musa Zor, insani yardımlar çerçevesinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında,  ‘Sosyal Hizmet Merkezlerini Destekleme Programı’ kapsamında imzalanan protokol çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler ve pozitif sonuçlarına değinerek, İl Müdürlüğümüzün Sosyal Uyum programı kapsamında özellikle Suriyeli vatandaşlarımıza aile odaklı (Hayırsever-Gönüllüler ile ev eşyası, kıyafet vb..) yaptığı yardımlar ile ilgili Sn.  Rotival ile bilgi paylaşımında bulunup, karşılıklı fikir alışverişinde bulundular.

3,4 milyonun üzerinde kayıtlı Suriyeli mülteciye ve farklı uyruklardan 350.000’i aşkın mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunmaktadır. Ülkemiz, uluslararası koruma ihtiyacı içindeki kişilere sığınma sağlıyor ve ihtiyaçlarını karşılamak üzere yürütülen müdahaleye öncülük ediyor. UNHCR,  Avrupa Birliği’nin sağladığı önemli finansal destek sayesinde Türkiye’deki mültecilerin ihtiyaçlarının daha etkin bir biçimde karşılanması amacıyla ilgili paydaşlarla ortaklığını ve işbirliğini güçlendiriyor. Ayrıca UNHCR de ortaklarıyla işbirliği içerisinde, ilgi alanındaki kişilere sunulan hak ve hizmetlere erişimini sağlamak amacıyla Türkiye’nin uluslararası koruma ve geçici korumaya ilişkin yasal ve kurumsal çerçevesinin uygulanmasına destek sağlıyor. Bu proje; kayıt, sağlanan korumanın izlenmesi ve desteklenmesi, topluluklarla iletişimin arttırılması ve ilgili aktörler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi suretiyle Türkiye’de yaşayan mülteci ve sığınmacılara koruma sağlanmasına katkı sunuyor.
 
Bu kapsamda, Bakanlığımız ile BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) arasında ‘Geçici Koruma Statüsü ve Uluslararası Koruma Statüsü’ kapsamında olan ihtiyaç sahibi yabancıların, sosyal koruma alanındaki hizmetlere erişiminin arttırılması amacıyla, 2018 yılında,  bir yıllık olmak üzere Mutabakat Metni imzalanmıştır. UNHCR tarafından, 2018 yılı içerisinde 11 ilde 52 Sosyal Hizmet Merkezine (SHM) destek verilerek, Sakarya İl Müdürlüğümüze bağlı Hendek ve Geyve SHM’ lerde,  ‘Sosyal Uyum’ kapsamında, 1 tercüman, 3 sosyal çalışmacı, 1 psikolog, 2 şoför istihdam edilmiştir. Ayrıca, ihtiyaç duyulan kırtasiye malzemeleri ve ulaşımda kullanılmak üzere 2 de araç temin edilmiştir.
Suriyelilere, diğer mültecilere ve ev sahibi topluluklara destek sağlamak üzere, Türk makamları ile yakın işbirliği içinde,  insani yardım projeleri finanse eden Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün (ECHO) Türkiye’de yaşayan mülteciler için AB Mali Yardım Programı, hem AB bütçesi hem de AB Üyesi Devletlerin katkıları ile finanse edilmektedir. ECHO’ nun Türkiye'de göçmen meselesine yönelik olarak, Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Sağlık Bakanlıkları başta olmak üzere; AFAD, Göç İdaresi gibi Genel Müdürlükler ile yapılan sözleşme ve protokoller çerçevesinde kamu kurumlarıyla yakından çalışma fırsatı bulduklarını belirten ECHO İstanbul Ofis Yetkilileri, kabullerinden ve misafirperverliklerinden dolayı Sn. Musa ZOR’ a teşekkür ettiler.

İl Müdürümüz Sn. Musa ZOR, ECHO heyetine, karşılıklı fikir alışverişleriyle faydalı geçen ziyaretlerinden ötürü teşekkürlerini ileterek, insani yardım kapsamındaki faaliyetlerin sürekliliği hususunda temennide bulundular.
 


Sonraki Sayfa: 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında Alt Çalışma Komisyonu Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Önceki Sayfa : 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NÜ ETKİNLİKLER İLE KUTLADIK